Divadlo Kolárka

Divadlo Kolárka je nezávislá divadelní skupina, která přirozeně vyplynula z několika potřeb. Za jedno z potřeby utěšit neutěšené divadelní prostředí našeho rodného Blanska a za druhé z potřeby navázat na divadelní činnost z dřívějších let. Tehdy to bylo v rámci literárně dramatického oboru na ZUŠ Blansko pod vedením Evy Petrželové a ta je také stále hlavním pojítkem ve vedoucí pozici. Kolárka je sice složena převážně z absolventů E.P., ale otevřena všem, kteří mají zájem se jakkoli podílet na vzniku divadla.

Inscenace divadla Kolárka jsou multižánrové, pohybují se na pomezí činohry, loutkového divadla, pohybového a vizuálního divadla, výrazového tance, využívají různých výtvarných i multimediálních technik. Cílem je osobité vyjádření aktuálních témat.

Členové souboru procházejí mluvní, pěveckou, pohybovou a improvizační průpravou, kterou nabízíme i veřejnosti. Kromě amatérké divadelní tvorby organizujeme workshopy, besedy, přednášky, koncerty, festivaly, autorská čení atd..


Nejnovější články


Partneři

04b261f06bf07875a826c4a08af2659a.jpg
10527125bd48dfcd2d708190ad204a98.jpg
Autoškola Tomek
Kino Blansko
SABE, spol. s r.o.
Zákuskárna Blansko