Divadelní studio Kolárka

Divadelní studio Kolárka

Divadelní studio Kolárka se zaměřuje na organizaci rozvíjejících kurzů pro všechny věkové kategorie v uměleckých oblastech souvisejících s divadlem. Klade si za cíl objevit talent dětí, mládeže i dospělých a vytvořit prostor pro uměleckou seberealizaci každého jednoho člena s ohledem na jeho potřeby.
Kurzy, které studio Kolárka pořádá, jsou rozděleny do tří základních kategorií, které jsou ale velmi úzce propojeny a vzájemně mezi sebou spolupracují. Vždy směřují k  výsledné prezentaci v podobě divadelního představení, kde se setkávají všechny složky - herecké, hudební i výtvarné. Absolventi však mohou mít i svá samostatná vystoupení, koncerty, výstavy apod.
Studio přistupuje k zájemcům velmi individuálně a pomáhá jim postupně nalézt sféru realizace podle jejich zájmu, schopností a dovedností.

Zaměření kurzů:

HERECTVÍ
verbální a neverbální projev, práce s tělem, pohyb, základy pantomimy, hlas a mluva, vyjadřování,
herecké techniky, práce s textem, psaní autorských textů a scénářů

HUDBA
hudba jako součást divadla, zpěv, projev, práce s dechem, využití hudebních nástrojů, autorská hudba

VÝTVARNÉ A VIZUÁLNÍ UMĚNÍ
základy scénografie, návrhy a realizace kostýmů, kulis a rekvizit, práce se světlem, techniky kresby
a malby, prostorové vytváření, multimédia (fotografie, film, animace)

Divadelní studio Kolárka je otevřeno každému, kdo má chuť tvořit.
K  přijetí je potřeba absolvovat vstupní motivační pohovor a vyplnit závaznou přihlášku.
Kurzy jsou rozděleny do čtyř věkových kategorií:
1 - přípravné kurzy dětí od předškolního věku do 7 let
2 - kurzy od 8 let do 15 let
3 - kurzy od 15let do 18 let
4 - kurzy p 4 - kurzy pro dospělé, věkově neomezeno
Od 18let se zájemci mohou stát součástí divadla Kolárka - jeho hereckého, nebo realizačního týmu - a pokračovat tak v tvůrčí činnosti pod odborným vedením.
Informace o cenách kurzů získáte na telefonu +420 725 159 466 (Ondráčková Petra)  nebo na emailu: divadlokolarka@gmail.com
Po domluvě je možné přijít do kurzů nahlédnout.


Partneři

04b261f06bf07875a826c4a08af2659a.jpg
10527125bd48dfcd2d708190ad204a98.jpg
Autoškola Tomek
Kino Blansko
SABE, spol. s r.o.
Zákuskárna Blansko