Divadelní studio Kolárka

Divadelní studio Kolárka

Divadelní studio Kolárka se zaměřuje na organizaci rozvíjejících kurzů pro všechny věkové kategorie v uměleckých oblastech souvisejících s divadlem. Klade si za cíl objevit talent dětí, mládeže i dospělých a vytvořit prostor pro uměleckou seberealizaci každého jednoho člena s ohledem na jeho potřeby.
Kurzy, které studio Kolárka pořádá, jsou rozděleny do tří základních kategorií, které jsou ale velmi úzce propojeny a vzájemně mezi sebou spolupracují. Vždy směřují k  výsledné prezentaci v podobě divadelního představení, kde se setkávají všechny složky - herecké, hudební i výtvarné. Absolventi však mohou mít i svá samostatná vystoupení, koncerty, výstavy apod.
Studio přistupuje k zájemcům velmi individuálně a pomáhá jim postupně nalézt sféru realizace podle jejich zájmu, schopností a dovedností.

Zaměření kurzů:

HERECTVÍ
verbální a neverbální projev, práce s tělem, pohyb, základy pantomimy, hlas a mluva, vyjadřování,
herecké techniky, práce s textem, psaní autorských textů a scénářů

HUDBA
hudba jako součást divadla, zpěv, projev, práce s dechem, využití hudebních nástrojů, autorská hudba

VÝTVARNÉ A VIZUÁLNÍ UMĚNÍ
základy scénografie, návrhy a realizace kostýmů, kulis a rekvizit, práce se světlem, techniky kresby
a malby, prostorové vytváření, multimédia (fotografie, film, animace)

Divadelní studio Kolárka je otevřeno každému, kdo má chuť tvořit.
K  přijetí je potřeba absolvovat vstupní motivační pohovor a vyplnit závaznou přihlášku.
Kurzy jsou rozděleny do čtyř věkových kategorií:
1 - přípravné kurzy dětí od předškolního věku do 7 let
2 - kurzy od 8 let do 15 let
3 - kurzy od 15let do 18 let
4 - kurzy p 4 - kurzy pro dospělé, věkově neomezeno
Od 18let se zájemci mohou stát součástí divadla Kolárka - jeho hereckého, nebo realizačního týmu - a pokračovat tak v tvůrčí činnosti pod odborným vedením.
Informace o cenách kurzů získáte na telefonu +420 725 159 466 (Ondráčková Petra)  nebo na emailu: divadlokolarka@gmail.com
Po domluvě je možné přijít do kurzů nahlédnout.


Nejbližší konané akce

Kalendář akcí


Kulturní tip

Divadelní festival Kolotoč 2018

Divadelní festival Kolotoč 2018

Divadelní FESTIVAL KOLOTOČ 2018PROGRAM 11.10. - 14.10.2018Čtvrtek 11.10.201817:00 - Zahájení výstavy prací výtvarného ateliéru Divadla Kolárka (Kino Blansko)19:30 - JAKO ŠÍLENCI (hraje divadlo Kolárka) Příběh o hodnotově vyprázdněné mládeži a jejího bezmezného obdivu k filmovým idolům a hrdinům z počítačových her.Pátek 12.10.2018 17:30 - (NE)CHTĚNÁ ÚTĚCHA (host: brněnské divadlo Diverzanti) Dokumentární drama podle skutečného příběhu. Žijeme ve svobodném státě, ale co znamená slovo svoboda za hranicemi? O boji, který není u konce a o ženách, které musí své břímě nést dál. 20:00 - V PROUDU (hraje divadlo Kolárka a hosté, živá hudba - kapela eLiška)Autorská divadelní zpěvohra na motivy povídky Divá Bára Boženy Němcové. Jaký je prostor pro individualitu? Je jednodušší jít s davem? Co jsme ztratili a co nalezli? Sobota 13.10.201815:30 NÁDHERNÉ ÚTERÝ (hraje Divadlo Kolárka) Poetický příběh pro děti a dospělé. Dramatizace stejnojmenné knihy Daisy Mrázkové. O příčině a následku, o smutku a nenadálém štěští, o slečně Brambůrkové. 19:30 MONOBLOC (hraje Divadlo Kolárka) Monobloc je ohledáváním kořenů naší současné krize prostřednictvím postav, které se, chtě nechtě, musejí vyrovnat se svojí  úspěšnou kamarádkou z mládí a celým systémem, jenž nikdy nebyl a nikdy nebude v rovnováze. Neděle 14.10.201810:00 NÁDHERNÉ ÚTERÝ (hraje Divadlo Kolárka) Poetický příběh pro děti a dospělé. Dramatizace stejnojmenné knihy Daisy Mrázkové. O příčině a následku, o smutku a nenadálém štěstí, o slečně Brambůrkové. Na všechny inscenace Vás zveme do Divadla Kolárka, Kollárova 8, BlanskoCena vstupenek: 100,- Kč/představení50,- Kč/představení pro děti 300,- Kč/permanenka na celý festivalVstupenky lze rezervovat na tel.čísle:725 159 466 (Petra Ondráčková) Občerstvení zajišťuje kavárna CoCo coffee.Činnost je realizována za finanční podpory města Blanska.Hrazeno z dotace JMK.


Partneři

04b261f06bf07875a826c4a08af2659a.jpg
10527125bd48dfcd2d708190ad204a98.jpg
Autoškola Tomek
Kino Blansko
SABE, spol. s r.o.
Zákuskárna Blansko