Večerní kresba

Večerní kresba

Lekce kresby prozačátečníky a mírně pokročilé probíhají každé úterý od 19:00 do 21:00 v ateliéru na ulici Kollárova 8, Blansko.
Jsou zaměřeny na předmětnou kresbu, kresbu lidské figury, základy perspektivy, kresebné techniky, experimentální kresbu, kultivaci kresebného projevu a rozvoj osobitého rukopisu.
Informace: Jolana Chalupová, tel. 724815760
Cena lekce 170,-