O nás

Divadlo Kolárka je nezávislý divadelní soubor, který provozuje vlastní scénu a nabízí platformu pro různé umělecké činnosti. Zaměřujeme se na experimentální autorskou tvorbu a klademe důraz na svébytnou dramaturgii. Realizujeme divadelní, literární, hudební a výtvarné projekty, pořádáme různorodé workshopy pro širokou veřejnost. Každoročně pořádáme divadelní festival Kolotoč.

Historie

Provozovatelem Divadla Kolárka je Spolek CIRCULUS. Jeho činnost vyplynula z potřeby bývalých absolventů ZUŠ Blansko pokračovat v divadelní tvorbě. V čele spolku i divadla stojí od počátku dlouholetá vedoucí dramatického oboru a bývalá ředitelka ZUŠ Eva Petrželová.

do roku 2011

Tomuto datu předcházelo období bohaté činnosti dramatického oboru blanenské ZUŠ, kdy kromě pravidelných představení probíhal také festival Divadelní podzim. Na Kolárku se sjížděly amatérské a studentské soubory z celé republiky a navzájem se inspirovaly a vyměňovaly si zkušenosti. V návaznosti na personální změny ve vedení ZUŠ vznikl na popud jejich absolventů Spolek CIRCULUS, pod kterým vzniklo Divadlo Kolárka.

2011

Začíná se pravidelně zkoušet. Vzniká první představení vytvořené z úryvků několika divadelních her, uvedené pod názvem Vztahy. Herecký soubor se účastní prvního kurzu jevištního tance a pohybu.

2012

První ročník divadelního festivalu Kolotoč navazuje na tradici Divadelního podzimu. Prezentují se zde inscenace Divadla Kolárka a hostujících divadel. Divadlo Kolárka uvedlo své druhé představení Čtvrtek na motivy filmu Kdo chce zabít Jessii.

2013

Novou divadelní sezonu zahájila kabaretní vzpomínka na léto – Melouween. Pod souborem se tvořila menší tvůrčí uskupení a intenzivně se zkouší. Výsledkem je hned několik představení: francouzská fraška O věrném milování Aucassina a Nicoletty, autorská hra Je to v kamrlíku, hra s lidovými písněmi Byla cesta ušlapaná, Melanie a Anne – autorská psychologická hra a loutková pohádka O Koblížkovi. Zakládáme pravidelné divadelní čtvrtky pro dospělé a pohádkové neděle pro děti. Vzniká taneční performativní projekt Tanec na hrnec.

2014

Sezonu jsme zahájili kabaretem Tohle není můj šálek kávy. Vznikly úspěšné loutkové pohádky Sněhurka a O Karkulce a netradiční módní přehlídka Homo papiriens. I letos probíhá Tanec na hrnec.

2015

V této sezóně byl uveden projekt pro děti s názvem Pěnovník, inscenace pro dospělé Bude a Pitchwork. Vzniká platforma pro autorská čtení a fotografická skupina Fotokruh, z jejich spolupráce vzniká projekt Psáno světlem. Již potřetí probíhá Tanec na hrnec a další módní přehlídka Letos naposled.

2016

V tomto roce přijala pozvání ke spolupráci režisérka Zuzana Patráková, která se souborem nazkoušela hru Eugena Ionesca Nosorožec. Mimo to vznikly další tři autorské pohádky – Poleť, Pohádka z kuchyně a Koupily si rybičku. Pro dospělé byly uvedeny autorské inscenace Domino a Královna lfů.

2017

Proběhl hudební workshop pro děti a dospělé Mámo! Táto! Zpívejme si! Byla uvedena premiéra inscenace Pozdě  a již tradičně probíhá Tanec na hrnec a festival Kolotoč. Došlo k reorganizaci spolku.

2018

V tomto roce jsme se intenzivně zaměřili na vlastní tvorbu a uvedli čtyři premiéry – inscenace Jako šílenci a Monobloc v režii Jana Doležela, V proudu v režii Kateřiny Reichové a Nádherné úterý v režii Evy Petrželové. Inscenace uvádíme na domovské scéně a hostujeme v rámci celé republiky, účastníme se také divadelních přehlídek.

2019

Nadále pokračují pravidelná čtvrteční představení pro dospělé a nedělní pohádky pro děti. Připravujeme osmý ročník divadelního festivalu Kolotoč a několik zajímavých workshopů. S aktuálními inscenacemi se účastníme divadelních přehlídek (např. POPAD a ŠPÍL-BERG) a zkoušíme nové autorské projekty.