Inscenace Mlčení Bohuslava Martinů jako pokus o životopisné dílo bez prvoplánových schémat, kterých je současný kulturní průmysl na stránkách životopisného čtiva a plátnech kin plný. Nechceme uzavírat život jednoho z našich největších skladatelů do přehledného a nutně zplošťujícího příběhu, který má svůj vybájený začátek a konec. Inscenace jako obraz umlčení hudební a kulturní veličiny. Tématem se stává samotný proces tvorby životopisného díla. Hra na hru o Bohuslavu Martinů. Jádro inscenace, které reprezentuje esenci Bohuslava Martinů, tvoří jeho vlastní hudba, nikoliv vyprávění o něm.

Projekt Divadla Kolárka je realizován ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem Rastislav a dalšími hosty. Textová část inscenace vychází ze životopisných a vzpomínkových knih o Bohuslavu Martinů v kombinaci s motivy z díla rakouské spisovatelky Elfriede Jelinek a jejího konceptu „divadla proti divadlu“. Hudební část tvoří fragmenty ze skladby Bohuslava Martinů Epos o Gilgamešovi v interpretaci komorního orchestru a pěveckého sboru pod vedením Dominika Pernici.

 

Hrazeno z dotace JmK.

 

Délka představení:

Premiéra: 20.6.2021

 

Nejbližší termíny

žádný termín