Vážení diváci,

 

všechna nadcházející představení a akce se budou odehrávat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci za specifických podmínek dle aktuálního vládního nařízení.

Na akci mohou být přítomny pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.
Kapacita hlediště je omezena vzdálenost diváků od jeviště je upravena dle platných hygienických opatření.
Po celou dobu návštěvy divadla je nutné mít nasazený ochranný respirátor FFP2.

Diváci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z těchto podmínek:
– 21 dní od první dávky očkování (stačí kartička z očkovacího centra, potvrzení od lékaře nebo potvrzení z portálu: https://ocko.uzis.cz)
– do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
– písemné či elektronické potvrzení negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo potvrzení negativní PCR test ne starší 7 dní.
Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ

 

Těšíme se na Vaši návštěvu
Divadlo Kolárka