Vážení diváci,

 

s novým vyhlášením nouzového stavu aktualizujeme podmínky pro návštěvu našich představení.

V prostorách divadla musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:
– osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
– osoba doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,
– zakazuje se vstup osobám vykazujícím klinické příznaky onemocnění covid-19,
– děti od 12 do 18 let, lidé s kontraindikací k očkování* a lidé se zahájeným očkováním se musí prokázat RT-PCR testem ne starším než 72 hodin,
– pro děti do 12 let platí úplná výjimka.
Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95/N95).

Kapacita hlediště bude omezena na max. 100 diváků.

 

Děkujeme za pochopení
Divadlo Kolárka