Vážení diváci,

s aktualizací proticovidových opatření jsou v od 10. února 2022 v platnosti následující podmínky pro návštěvu divadel:
– Divadelní představení se mohou konat pro nejvýše 1000 diváků. Diváci musí být usazeni.
– Všichni diváci musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).